top of page

בתים מכאן

בית ביישוב קהילתי תוכנן ועוצב תוך כדי התייחסות לנוף שנשקף מכל פינה בו. בעלי הבית ביקשו מצוות המתכננים לעצב עבורם בית שבו יוכלו לגדל את משפחתם הצעירה ולהתבגר בו לאורך השנים.

bottom of page