top of page

ביתו של אדריכל

"בית הוא לא רק קירות. העיקר הוא הסיפור הרגשי והתחושות שהבית מייצר עבור דייריו. לכן אני מקדישה זמן רב להבנת הצרכים ולהכרת הלקוחות שלי, מה שמאפשר לי לתכנן בעבורם חללים וקירות שיכילו אותם וייצרו בית בצלמם ובדמותם."

bottom of page