top of page
חזרה

דירה בדניה

גודל: 110 מ"ר
זוג

בבסיס עיצוב הדירה, לה נוף מרהיב אל מפרץ חיפה, עמדו שני עקרונות. האחד, להכניס את נוף המפרץ פנימה וליצור תחושת פתיחות ומרחב גדולה יותר (טרום השיפוץ זיהינו ריבוי קירות פנים בדירה). השני, מציאת פיתרון עיצובי למחסור במקומות האחסון עליו התלוננו בני הזוג בראשית הדרך וזאת מבלי לפגוע באוסף האמנות המרשים שמוצג .
תוכנית השיפוץ שהוצעה איפוא, היתה לפתוח את החלל במידת האפשר אך בד בבד ליצור חייץ שיפריד בין המרחב הציבורי לזה הפרטי. לשם כך תוכננה מחיצת נגרות מרכזית, בעלת ארבע צלעות שהחליפה את קירות הפנים ויצרה את ההפרדה הנדרשת. מחיצת הנגרות שתוכננה נשמרה לבנה עם קווים נקיים כדי לתת במה לאוסף האמנות הצבעוני מבלי ליצור עומס ורעש עיצובי בעין.

צוות תכנון סטוידו דולו: עדי קליין ועדי פרשטמן. צילום: עוזי פורת

bottom of page